İhsaniye Mh. Ahmet Mithat Sk. 13/B Selçuklu / Konya
Tel.:  (332) 302 29 09   Web:  nalcamuhendislik.com.tr

Zemin Etüdü

Nalça Mühendislik olarak; karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu,deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.

1- İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
• Çevre Düzeni Planlarına Esas
• Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
• Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
• Kentsel Dönüşüm
• Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
• Dolgu İmar Planlarına Esas
2- Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları
3- Zemin Etüt Çalışmaları
4- Temel Sondaj Çalışmaları
5 -Baraj ve Gölet Etütleri
6- Güzergah Etütleri
• Boru Hattı Etütleri
• Karayolu Etütleri
7- Hidrojeolojik Etütler
8- Heyelan Çalışmaları
9 -Şev Stabilite Çalışmaları
10- Sıvılaşma Analizleri