Bağdat Cad. Harput Apt. No:503 / 6 Bostancı / (Bostancı Trafik Şube Müdürlüğü Yanı)  Kadıköy / İstanbul
Tel.:  (216) 384 71 72   Web:  eseraydogdu.com.tr

Samsun'da doğan bayan estetik cerrah Op. Dr. Eser Aydoğdu, Kayseri Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimini İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptı.

Devlet görevine Yalova Devlet Hastanesi'nde devam etti. İki yıl boyunca özel bir estetik cerrahi kliniğinde çalıştı.

New Jersey'de Dr. Gregory Pistone'nin yanında saç ekimi eğitimi aldı. Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi'nde yüz cerrahisi biriminde klinik observer olarak bulundu.

Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görevine devam etti.

11 uluslararası, 5 yurtiçi yayını ve kongrelerde ise 9 sözlü bildiri ve 9 poster sunumu bulunan Op. Dr. Eser Aydoğdu, bilimsel çalışmalarına halen devam ediyor.

Yurtiçi Eğitim
- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği İstanbul
- İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi El Cerrahisi
- İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi Onkolojik Plastik Cerrahi

Yurtdışı Eğitim
- Hospital of University Pennsylvania, Department Plastic and Reconstructive Surgery, Klinik Gözlemci
- Hair Transplant Clinic, New Jersey - (Dr. Gregory Pistone) Saç Ekimi Eğitimi
- Children Hospital of Philadelphia, Departement of Craniofasial Surgery Department, Klinik Gözlemci

Deneyimler
- Yalova Devlet Hastanesi
- F - F Estetik Cerrahi Kliniği
- Metropolitan Florence Nıghtıngale Hastanesi

Katıldığı Kurslar
- Euraps Meme Cerrahisi Kursu, Mayıs 2006, İstanbul
- Meme Cerrahisi Kursu, Estetik Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul 2006
- Maksillofasyal Cerrahi ve Distraksiyon Kursu, Hacettepe Üniversitesi, 2003
- Estetik Noninvaziv yöntemler; Vakıf Gureba Hastanesi
- Mikrocerrahi International Symposium and Workshop, Mersin 2001
- Maxillofasyal Cerrahi Workshop GATA, Ankara 2003

Diplomaları

Uluslararası Yayınlar
- Yildirim S., Gideroglu K., Aydogdu E., Avcı G., Akan M., Akoz T. Composite anterolateral thigh fascia lata flap: A good alternative to radial forearm - palmaris longus flap for total lower lip reconstruction. Plast Recons Surg 2006 May; 117(6): 2033 - 41.
- Ulucay GE, Yildirim S., Aydogdu E., Akoz T. Reconstruction of crush injuries of foot dorsum: is the lattismus dorsi muscle flap a reliable choice?. J Reconstr Microsurg. 2006 Apr; 22(3): 157 - 66.
- Yildirim S., Aydogdu E., Taylan G., Akoz T. The true triplication of the thumb: A case of unclassified thumb polydactyly. Ann Plast Surg. 2005 Sep; 55(3): 321 - 3.
- Aydogdu E., Yildirim S., Akoz T. Is surgery an effective and adequate treatment in advanced Marjolin's ulcer?. Burns. 2005 Jun; 31(4): 421 - 31. Epub 2005 Apr 1.
- Aydogdu E., Mısırlıoğlu A., Eker G., Akoz T. Postoperative camouflage therapy in facial aesthetic surgery. Aesth Plast Surg 29: 1 - 6, 2005.
- Aydogdu E, Akan M, Avci G, Akoz T. A method that deals with the presence of hair in animals used for research. Plast Reconstr Surg. 2004 Nov; 114(6): 1691 - 2.
- Aydogdu E, Yildirim S, Eker G, Akoz T. Giant lipoma of the back. Dermatol Surg. 2004 Jan; 30(1): 121 - 2.
- Eker G, Akan IM, Aydogdu E, Akoz T. Salvage of neurocutaneous flaps with venous congestion using intravenous cannula. Plast Reconstr Surg. 2003 Sep 15; 112(4): 1191 - 2.
- Avci G, Aydogdu E, Yidirim S, Akoz T. Soft - tissue chondroma in the thumb. Plast Reconstr Surg. 2002 Nov; 110(6): 1599 - 600.
- Yildirim S, Akan M, Aydogdu E. Bifid median nerve. Plast Reconstr Surg. 2001 Aug; 108(2): 584 - 5.
- Aydogdu E., Akan M., Gideroglu K. Aköz T. Alar transposition flap for stenosis of nostril. Scan J Plast Rec Surg.

Ulusal Yayınlar
- Aydogdu E., Mısırlıoğlu A., Aköz T. The modified Butler arthroplasty for congenital contracture of fifth toe. Türk Plast Rek Cerr Dergisi 2005.
- Avcı G., Aydogdu E., Yildirim S., Aköz T. Periorbital defects and reconstruction. Türkiye Klinikleri J Opthalmol 2004; 13: 138 - 44.
- Aydogdu E., Akan M., Avcı G., Aköz T. Static suspension using mesh polypropylene for treatment of facial paralysis. Turk Arc Otolaryngol, 2003; 41(1): 44 - 51.
- Aydogdu E., Eker G., Mısırlıoğlu A., Aköz T. A giant lymphedema at lower extremity. Ankara Cerrahi Dergisi. 5(3), 2003, 112 - 5.
- Kan A. D., Aydogdu E., Aköz T. The septal perforations. Hayd. Num. Dergisi. Impress.


KONGRE ÇALIŞMALARI

SÖZLÜ BİLDİRİLER:
- Yüz Bölgesinde Perforatör fleplerin kullanılması. Güniz Eker Uluçay, Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Tayfun Aköz. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 21 - 25 Eylül 2004 - Ankara
- Serbest Rektus Abdominis Kas ve Kas deri fleplerinin baş boyun rekonstrüksiyonundaki yeri. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Gülden Avcı, Tayfun Aköz. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kongresi 14 - 17 Ekim 2003, Samsun.
- Mandibula Rekonstrüksiyonunda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Mithat Akan, Güniz Eker Uluçay, Tayfun Aköz. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kongresi 14 - 17 Ekim 2003, Samsun.
- Serbest Rektus Kas ve kas deri fleplerinin donör saha morbiditesinin incelenmesi. Serkan Yıldırm, Eser Aydoğdu, Veysel Kadılar, Tayfun Aköz. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kongresi 14 - 17 Ekim 2003, Samsun.
- Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda serbest rektus abdominis deneyimlerimiz. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Gaye Taylan, Tayfun Aköz. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kongresi 14 - 17 Ekim 2003, Samsun.
- Cerrahi Lupun Serbest doku aktarımındaki yeri. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Kaan Gideroğlu, Barış Çakır, Tayfun Aköz. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kongresi 14 - 17 Ekim 2003, Samsun.
- Meme küçültme operasyonlarında inferior pedikül ve süperior glandüler pedikülün kombine kullanılması. Mithat Akan, Betül Tanoğlu, Eser Aydoğdu, Tayfun Aköz.
- Orbita Egzantrasyonu uygulanan vakalarda rekonstrüksiyon seçeneklerinin irdelenmesi. Kaan Gideroğlu, Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Tayfun Aköz.
- Alt Ekstremite defektlerinde nörokutan flep uygulamalarımız. Kaan Gideroğlu, Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Güniz Eker, Tayfun Aköz. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Eylül 2001


POSTERLER
1 - Malign melanomlu bir olguda paramedikal yaklaşımın sonuçları. Güniz Eker, Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz.
Tıp Onkoloji Günleri, 07 - 09 Kasım 2001.

2 - Konvansiyonel ve Alternatif serbest flep uygulamalarımız. Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Barış Çakır, Eser Aydoğdu, Tayfun Aköz.
23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Eylül 2001.

3 - Yüzde orta - küçük vasküler anomalilerin tedavisinde skleroterapi ile silikon yaprağın kombine kullanımı. Aykut Mısırlıoğlu, Kaan Gideroğlu, Eser Aydoğdu, Tayfun Aköz.
23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Eylül 2001.

4 - Malign melanomlu bir olguda paramedikal yaklaşımın sonuçları. Güniz Eker, Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz.

23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Eylül 2001.
- Alt ekstremitede oldukça geniş çaplı lenfödem. Eser Aydoğdu, Güniz Eker, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Eylül 2001.

- Periorbital lezyonlar ve Rekonstrüksiyonu: Nedenler, çözümler ve sonuçlar. Gülden Avcı, Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz.
- Faysal paralizide mesh prolen kullanımı. Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Gülden Avcı, Güniz Eker, Tayfun Aköz. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Eylül 2001.
- Sırt Bölgesinde 30 yıllık dev lipom. Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Betül Tanoğlu, Tayfun Aköz. 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Ekim 2002 - Ankara