Harıkçı Cad. No:3 Kat 2  Merkez / Adıyaman
Tel.:  (416) 213 44 88   Web:  jeolojijeoteknik.com

Jeolojik Rapor, Zemin Etüdü, Mevzi İmar Planına Esas Jeolojik Rapor, Temel Sondaj, Su Sondaj, Jeoteknik Tasarım, Kuyu Ruhsatı, Jeofizik etütler, Yeraltısu Arama, Jeoloji/Jeoteknik Danışmanlık