Hüseyin Pehlivan Cd. No:37/2 Süleymanpaşa  Merkez / Tekirdağ
Tel.:  (282) 262 34 59

Faaliyetlerimiz;

Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etüt Raporu
Yer Altı Suyu Arama ve Kullanma Ruhsatı
İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu
Zemin Sondajı
Su Sondajı