Sümer Mah. 9. Sok. Servet Apt. No:21 / A  Zeytinburnu / İstanbul
Tel.:  (212) 416 91 00

Değerli işletmeci,

Destek yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği olarak hizmetlerimizde temel prensip işlemlerde verimlik, noksansız süratli çalışma ve dürüstlüktür. Mesleki bilinç ve sorumluluk ilkesiyle aranılan her türlü hizmetlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Hizmetler yürütülürken şirketimizi tercih etmenizde esas olacak; gerekli personel, teknik donanım ve özveri başta olmak üzere bütün vasıflara sahibiz. En iyi hizmeti sunmakta kararlıyız. Firmamız Gümrük Müsteşarlığı'nda çeşitli kademelerde çalışmış, muayene memurluğunda bulunmuş ve otuz yıllık hizmeti müteakiben şu an gümrük müşavirliği yapan Ahmet MATARACI tarafından kurulmuştur.
Firmamız, Dış Ticaret ve Gümrük işlemleri ile ilgili, bugün ve gelecekte risk olarak karşınıza çıkabilecek unsurları detaylara önem vererek ve birlikte çalışarak ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Uygulaması
Gümrük mevzuatında gerçekleştirilen son düzenlemeler ile bir kısım gümrük işlemlerinin Gümrük Müşavirleri tarafından yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Düzenlemeler ile öngörülen işlemlerin Gümrük Müşavirlerinin belge alması, iş sahipleri ile yapacakları sözleşme ve tümüyle elektronik ortamda güvenli bir şekilde yürütülme esasları oluşturulmuştur.
Bu uygulama kapsamında; özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkış işlemleri tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılması ve gümrük memuru görevlendirilmesine son verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca yapılacak tespit işlemlerinin asgari ücret tarifesi de belirlenmiştir.

19 Temmuz 2008 tarihi itibariyle başlaması öngörülen uygulama ile dış ticaret erbabına yönelik hizmetin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi hedeflenmiş, bu alanda uzman gümrük müşavirlerinin daha fonksiyonel çalışmaları imkanı getirilmiştir.Bu düzenlemeler ile, sunmuş olduğumuz hizmetler şunlardır:
Antrepo rejimine ilişkin;
Özel antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi,
Genel ve özel antrepodaki stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi,
Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının (açılış, adres değişikliği, tadilat, genişletme, daraltma) ön incelemesine yönelik tespit yapılması,
Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi.

İhracata yönelik;
Onaylanmış ihracatçı veya ihracatçı tarafından düzenlenen A. TR dolaşım belgeleri ile ihracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR. 1 dolaşım sertifikalarını altı aylık dönemler itibariyle kontrolünü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi,
Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşeinin tespit edilmesi.

Diğer rejimlere yönelik;
Geçici ithalat kapsamında giren eşyanın süre uzatımlarının değerlendirmesi açısından rejimin öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespit edilmesi,
Dahilde işleme izni kapsamında süre uzatımına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi,
Nihai kullanım rejimine konu eşyanın öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespiti ile ithalde alınan teminatın iadesi için rapor düzenlenmesi,
Tam muafiyet ile geçici ithalat kapsamında getirilen özel nitelikli eşyadan üretilen mamullerin ihracatının tespit edilmesi,
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ibra işlemine ilişkin tespit yapılması,
Tüm yolcu işlemleri, diplomatik muafiyetlerle ilgili işlemler, nakliyane işlemleri, bedelsiz otomobil ve makine işlemleriyle ilgili tüm danışmanlık hizmetleri.
DESTEK YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Modern ve donanımlı çalışma ortamında gümrük, dış ticaret ve muhasebe konularında eğitimli personeli İle bu işi en mükemmel şekilde ve yasaya uygun olarak yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdadır.


GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK VE KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN MUTLAKA BİZİ ARAYIN DETAYLI GÖRÜŞELİM.