Yahyakaptan Mah. Şehit Ali İhsan Çakmak Cad. No:50  İzmit / Kocaeli
Tel.:  (262) 311 18 64

Gazetemiz;
-Bilgi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur davranacaktır.
-Gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıtacaktır.
-Bilginin doğruluğunu kaynaklara dayandıracaktır.
-Haberlerinde kullanmak üzere elde ettiği yazılı, dijital, görsel ve işitsel belgelerin orijinalliğinden emin olmadan kullanmayacaktır.
– Gazetemizin mensupları; belgeleri toplama, röportaj yapma ve haberi hazırlama esnasında tüm kişisel fikirlerini, ideolojisini ve yorumlarını askıya alacak ve tarafsızlığını koruyacaktır.
-Haberimize konu olan kişileri arayarak, onlara haberdeki iddialara cevap verme hakkı tanıyacaktır.
-Hassas haberlerin güvenilirliğine zarar verebilecek olası davalara veya yalanlamalara karşı korunmak için röportajlarda ses kayıt cihazı kullanacaktır.
-Gizli ses kayıtları yapmayacaktır.
-Haberin güvenilirliğini sağlamak için kamera da kullanmaya gayret gösterecektir.
-Haberi kendi lehine saptırabilecek veya karşıtlarını kötü gösterebilecek bilgi veren kaynakların amaçlarına alet olmayacaktır.
-Herhangi bir siyasi partinin veya özel çıkar çevresinin sözcülüğünü yapmayacaktır.
-Haberde konu edilen bütün tarafların ifade özgürlüğüne saygı gösterecektir.
-Kişileri ya da grupları hedef haline getirmeyecektir.
-Haberlerinde kışkırtıcı ve ayrımcı olmayacaktır.
-Habere konu olan kişi ya da kurumlara ekonomik bağlılık durumlarında haberin tarafsızlığını sağlayacaktır.
-Kamuoyunun haber alma hakkından başka hiçbir özel çıkara bağlı olmayacaktır.
-Devletten, özel çıkar çevrelerinden ve siyasi partilerden bağımsız olacaktır.
-Reklam verenlere veya özel çıkarlara hizmet etmeyecek ve onların haberlerimizi etkilemesine izin vermeyecektir.
-İltimas, hediye veya para için bilgi vermeyi öneren kaynaklardan uzak duracaktır.
-İsim kullanmama sözü vermeden önce kaynakların amaçlarını sorgulayacaktır.
-İsmi saklı tutma sözü verdiğinde, sözünü tutacaktır.
-Kaynağı bilinmeyen bilgi ve belgeleri değerlendirmeyecektir.