Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı Uzay Apartmanı Uzay  Beşiktaş / İstanbul
Tel.:  (212) 216 22 36

İhracatı Geliştirme Merkezi, ihracat hedefimiz olan 500 Milyar dolar hedefi için çalışmalar yapmaktadır. İhracatçılarımızın ihtiyacı olan bilgi, belge ve data hizmetini sunmaktadır. Bu amaçla ihracatçılarımıza rehberlik etmektedir.
İhracat Danışmanlığı ile onlara "İhracat nasıl yapılır"ı sahada bir fiil öğretirken, bir taraftan da toplumun her alanındaki ihracatçı ve adaylarına İhracatı tüm yönleriyle öğretmek için eğitimler organize etmektedir. Bu amaçla başlattığı İhracat Eğitim Seferberliği çerçevesinde bir çok eğitim,
zirve ve workshop organize etmektedir.

İgeme faaliyetleri, çalışmaları ve eğitimleri hakkında geniş bilgi almak ve iletişim kurmak için
www.igeme.com.tr - turkishexpodirectory.com